Lean Six Sigma

Målet med Six Sigma er at øge bundlinien ved at eliminere varians, defekter og spild som kan underminere kundeloyalitet.

Six Sigma er en metode som giver virksomheder de værktøjer til at forbedre deres forretningsprocesser. Dette forbedring i produktiviteten og formindskelse i proces variationen resulterer i en formindskelse af fejl og en stor forøgelse af indtjeningen, medarbejdermotivation og kvaliteten af produkterne.

Six Sigma er en stringent og en systematisk metode, der bruger information (forvaltning af fakta) og statistisk analyse til at måle og forbedre en virksomheds driftsresultater, praksis og systemer ved at identificere og forebygge 'fejl' i fremstillings- og service-relaterede processer med henblik på at forudse og overstige forventningerne hos alle interessenter med hensyn til effektivitet.